הרשות להגנת הפרטיות נערכת במרץ רב לקראת כניסתן לתוקף של תקנות אבטחת המידע החדשות – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, אשר עתידות להיכנס לתוקף ב-8 למאי 2018. בפיקוחים שעורכת הרשות בימים אלו היא כבר דורשת הוכחת עמידה בתקנות מהגופים הנבדקים, עד מועד כניסתן לתוקף.

בניוזלטר שהפיצה לאחרונה (26.03.2018) צירפה הרשות מדריך להכנה לקראת כניסת התקנות לתוקף. בנוסף לכך הופצה על-ידה גם תבנית להכנת מסמך הגדרות המאגר, הנדרש על-פי תקנה מספר 2 לתקנות.

תקנות אבטחת המידע אושרו בכנסת בחודש מרץ 2017 ופורסמו ברשומות ביום 8 למאי 2017. במסגרת התקנות נקבע כי הן יכנסו לתוקף שנה מיום פרסומן. התקנות יוצרות נורמת התנהגות חדשה ביחס להגנה על המידע האישי וקובעות כללי התנהגות ברורים לגופים המחזיקים מידע אישי, ובין היתר את החובה לקבוע נהלים בנושאים שונים הקשורים לאבטחת המידע בארגון.

לצד כניסתן לתוקף של התקנות החדשות, צפויות להיכנס לתוקף בסוף חודש מאי 2018 גם תקנות הגנת המידע האירופאיות החדשות (GDPR), החלות אף על גופים מחוץ לאירופה האוספים מידע על תושבי אירופה.