הדרך להסרה מהרשת של תוכן המהווה עבירה פלילית מקבלת תאוצה. כך ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה (17.07.2016) הצעת חוק פרטית בעניין, הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו-2016.

ההצעה שאושרה בוועדת השרים הינה הצעת חוק הפרטית של ח"כ רויטל סויד, יחד עם קבוצת חברי כנסת, המבקשת לקבוע כי מפעילי רשתות חברתיות יסירו פרסומי הסתה לטרור בתוך 48 שעות ממועד הפרסום. כן נקבע בהצעה כי לצורך כך ינקטו אמצעים סבירים, לרבות ניטור המידע המתפרסם ברשת החברתית. לפי ההצעה, מפעילי רשתות חברתיות שלא יפעלו להסרת פרסומים כאמור, ייקנסו במאות אלפי שקלים עבור כל פרסום.

חמישה ימים קודם לכן פרסם משרד המשפטים (12.07.2016) תזכיר חוק שעוסק אף הוא בעניין, תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו- 2016. תזכיר החוק בא לקדם אף הוא חקיקה, אשר תייעל את ההתמודדות עם פרסום תכנים המהווים עבירה ושיש בהם סיכון ממשי לביטחונו של אדם, לביטחון הציבור או לביטחון המדינה. זאת באמצעות מניעת המשך פרסומם של התכנים או צמצום החשיפה אליהם.

התזכיר קובע כי לפי בקשת המדינה, יוכל בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, לתת צו למפעילי אתרי אינטרנט המאוחסנים בארץ או בחו"ל, להסרת תוכן המהווה עבירה פלילית ואשר יש בו סיכון ממשי לביטחונו של אדם, לביטחון הציבור או המדינה. עוד מוצעת בתזכיר האפשרות של בית המשפט לתת צו למנועי חיפוש, המורה להם לחסום תוצאות חיפוש שמקשרות לתוכן האסור. כן מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי לתת את הצו במעמד צד אחד וכי הוא לא יהיה כפוף לדיני הראיות ויהא רשאי לקבל ראיה אף אם אינה קבילה במשפט.

תובע מטעם המדינה, מוצע בתזכיר, יוכל להציג במסגרת ההליכים מידע חסוי במעמד צד אחד בפני בית המשפט. בהמשך לכך, בית המשפט יהיה רשאי לקיים את הדיון שלא בנוכחות המשיבים ומבלי לגלות את תוכנו של המידע החסוי, אם ימצא כי האינטרס לשם ההגנה על ביטחון המדינה, יחסי החוץ, שלום הציבור או עניין ציבורי אחר גובר על הצורך בגילוי הראייה.

אישור הצעת החוק הפרטית בוועדת השרים נעשה במגמה, שיהא בכך להאיץ את תזכיר החוק שפורסם על-ידי משרד המשפטים, תוך מיזוג שתי ההצעות, בהמשך הליכי החקיקה, לחוק אחד.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.