בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו מרחיב את הגדרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ומכליל תחת הגדרת "הודעה אלקטרונית" בחוק גם הודעות הנשלחות באמצעות חשבון פייסבוק. בהחלטה שהתקבלה לאחרונה (24.7.2016), קיבל בית המשפט באופן חלקי תביעה כספית שהגיש אורי רדזינר על סך 1,000 ₪ נגד חברת סלקום ישראל בע"מ, אשר שלחה לתובע הודעה יחידה לתיבת הדואר שבחשבון הפייסבוק שלו.

עד ההחלטה האמורה של בית המשפט לתביעות קטנות, לא הייתה פסיקה שקבעה כך ביחס להודעות בפייסבוק והיו ניסיונות לטעון כי הן אינן הודעות דואר אלקטרוני, כמובנם בחיי היומיום ומכאן אינן תואמות את ההגדרה בחוק התקשורת.

בית המשפט קבע כי כאמור גם הודעה הנשלחת דרך חשבון הפייסבוק יכולה להיחשב כהודעת ספאם לכל דבר ועניין ועומדת בפירוש בהגדרת המושג "הודעה אלקטרונית" בחוק התקשורת. השופטת אפרת אור-אליאס נימקה: "אני מקבלת את טענת התובע כי משלוח הודעה באמצעות חשבון הפייסבוק נכלל במסגרת הגדרת ’הודעה אלקטרונית’ כנטען על ידו. ההגדרה היא "מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת". ודומה כי לא יכולה להיות מחלקות כי ההודעה שנשלחה עונה כדי ההגדרה האמורה".  עם זאת, מכיוון שהתובע בתיק זה הודה כי לא הוטרד בגין ההודעה ומכיוון שמטרת הוראות סעיף 30א’ לחוק הידוע בכינויו כ"חוק הספאם" הינה התרעה מפני הטרדה, פסקה כבוד השופטת אור-אליאס כי הפיצוי יופחת וזאת למרות גישת בית המשפט העליון לפסוק את סכום הפיצוי הסטטוטורי כברירת מחדל מכיוון שכאמור התובע לא טען להטרדה.

סלקום חויבה בתשלום פיצוי על סך 700 ₪ לתובע בתוספת הוצאות משפט.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.