שם חדש לרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים: הרשות להגנת הפרטיות. על השינוי החליטה לאחרונה הממשלה כחלק מתהליך אסטרטגי שעוברת הרשות בשנה האחרונה, תהליך של למיקוד פעילות רבה יותר בתחום הרגולציה של הגנת הפרטיות והגנת המידע האישי.

הרשות הוקמה בחודש יוני 2006. הממשלה החליטה אז על הקמת רשות משפטית לטכנולוגיות המידע והגנה על הפרטיות אשר תפעל, בין היתר, כדי "לשפר את הפיקוח" בנושא מאגרי המידע, וכן "לקידום המשק הטכנולוגי הישראלי, לעידוד השימוש בתשתיות מחשוב, להתמודדות עם ריבוי עבירות המחשב והמידע, לחיזוק ההגנה על הפרטיות, לייעול תהליכי פיקוח ואכיפה ולביסוס אמון הציבור בסחר אלקטרוני", כפי שהוסבר אז עם הקמת הרשות. בחודש יוני 2012 שונה שמה של הרשות בהחלטת ממשלה  לרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) ולבסוף בחודש ספטמבר 2017 שינתה הממשלה את שמה לשם הנוכחי: הרשות להגנת הפרטיות.

על מקומה של הרשות בהגנה על הזכות לפרטיות ניתן ללמוד מדברים שנכתבו בהצעת ההחלטה לממשלה לשינוי שמה לשמה הנוכחי: "הרשות הינה הרגולטור המופקד על הגנת הפרטיות והגנת המידע האישי במערכות דיגיטליות במדינת ישראל על-פי חוק הגנת הפרטיות, אשר מכוחו אחראי רשם מאגרי המידע על הפיקוח ועל אכיפת הגנת מידע אישי… התמורות שהתרחשו בשנים מאז הקמתה של רמו"ט, הובילו להעצמת האיומים הנשקפים לזכות לפרטיות. על כן, על מנת לקדם את ההתמודדות של רמו"ט עם השינויים הדרמטיים במשק הישראלי והגלובלי וכן עם האתגרים החדשים הנצבים בפניה, החל ברשות בשנת 2016 תהליך אסטרטגי משמעותי. שינוי זה הביא למיקוד פעילות רבה יותר בתחום הרגולציה של הגנת הפרטיות והגנת המידע האישי במערכות דיגיטליות במדינת ישראל, תוך ביצורה של הזכות החוקתית לפרטיות במידע המועבד במערכות מידע דיגיטליות, מכוח חוק הגנת הפרטיות, באמצעות הפעלת רגולציה, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל המעבדים מידע אישי, פרטיים וציבוריים כאחד". שינוי השם של הרשות בהקשר זה נעשה "כמהלך משלים ובלתי נפרד לתהליך האמור ועל מנת לשקף לציבור נכונה את מהות וליבת פעילות הרשות…"

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.