הרשות להגנת הפרטיות חזרה והצהירה לאחרונה (15.5.2018) כי על מכוני מיון לאפשר למועמדים לעבודה, אשר ערכו אצלם בדיקות, לעיין במידע עליהם. במסגרת עיון זה, הדגישה הרשות, יש לאפשר עיון במידע המלא ולא רק בהמלצה שניתנה בסוף הליך המיון.

הודעת הרשות להגנת הפרטיות באה בעקבות תלונות שנתקבלו ברשות, לפיהן מכוני המיון לא אפשרו עיון בחוות הדעת שניתנו ביחס למועמדים לעבודה שעברו אצלם מבחנים. כך התברר כי במקרים שבהם העבירו מכוני המיון למעסיק רק תשובה האם ממליצים על מועמד או לא, מבלי להעביר את חוות הדעת כולה, לא ניתנה זכות עיון בחוות הדעת. הרשות הבהירה למכונים, בעקבות כך,  כי גם במקרים אלו חובה לאפשר עיון בחוות הדעת.

רשות להגנת הפרטיות חזרה והדגישה, בהזדמנות זו, כי מניעת מתן זכות העיון הינה בלתי חוקית ועלולה להגיע כדי עבירה על הוראות סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, עבירה שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 15,000 ₪.

זכות העיון נקבעה בחוק הגנת הפרטיות ולפיה לכל אדם זכות לעיין במידע על עצמו שנמצא במאגר מידע ממוחשב. בתהליכי מיון לעבודה, נדרשים לפעמים מועמדים להשתתף בימי בחינות וראיונות במכוני מיון במסגרתם נאסף עליהם מידע רב.

בהנחיה שהוציאה הרשות עוד בשנת 2012, הבהירה הרשות כי ארגונים המפנים מועמדים לבחינות התאמה מחויבים לאפשר להם לעיין בחוות הדעת על עצמם. עוד הובהר, כי גם על מכוני המיון חובה לאפשר את העיון. הוראת הרשות שניתנה עתה באה לבסס הנחייה זו.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.