קביעת החיסיון העיתונאי בחוק. הצעת חוק פרטית חדשה ביוזמתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, המציע לקבוע את החיסיון בחוק, הונחה לאחרונה (18.07.2016) על שולחן הכנסת.

ההצעה הנקראת "הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי), התשע"ו-2016" מושתתת בין היתר על מסקנות ועדת ד"ר מעוז אשר הוקמה בשנת 1993 והצעות חוק דומות שהוגשו בעבר, מבקשת לתקן את פקודת הראיות במטרה לאפשר חיסיון עיתונאי שיגן במקביל גם על זהות מקור המידע העיתונאי וגם על המידע עצמו.

אלמנט אחד מוצע נחשב למהפכני במיוחד – מתן האפשרות לכל אדם באשר הוא אשר רואה בעצמו כעיתונאי ליהנות מהחיסיון העיתונאי במידה וימצא כי יש מקום לכך וזאת גם ללא שיצהיר מראש כי הינו עיתונאי או שהוא פועל בהתאם לתקנון אתיקה מקצועית מקובל.

הצעת החוק מקימה כמובן מספר סייגים לחיסיון העיתונאי ומאפשרת לבית המשפט להורות על חשיפת המקורות במידה וימצא כי הגילוי יתרום לעשיית צדק.

כיום זוכה עיתונאי לחיסיון מקורותיו מכוח הפסיקה, כפי שנקבע על-ידי בית-המשפט העליון בעניין בן-ציון ציטרין. הנשיא מאיר שמגר קבע שם, כי יש להכיר בחיסיון, לפיו עיתונאי רשאי שלא לגלות את מקורות המידע שלו. החיסיון שנקבע שם אינו החלטי, אלא אך חיסיון יחסי הנתון לשיקול דעת בית-המשפט.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.