הסוף לשיווק הטלפוני? תזכיר חוק שפורסם לאחרונה מציע לצמצם את היקף עצור את השיווק הטלפוני ולאפשר למי שאינו מעוניין בכך להירשם ברשימת "אל תתקשרו אלי" שתנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה.

על פי ההצעה, גורמים עסקיים המעוניינים לבצע שיווק טלפוני, לא יוכלו לבצע שיחות טלמרקטינג למספרי טלפון שיהיו רשומים ברשימה. תהא על גורמים עסקיים כאלה החובה לבדוק לפני ביצוע שיחות השיווק, אם מספרי הטלפון שאליהם הם רוצים להתקשר נכללים ברשימת ה'אל תתקשרו אלי' שתוקם.

ההצעה להקים מאגר 'אל תתקשרו אלי'  – Do not call – נדונה בכנסת לראשונה בשנת 1996, כאשר התקבל התיקון לחוק הגנת הפרטיות, שהוסיף את פרק המשנה של הדיוור הישיר. בשנת 2007, כאשר נדון תיקון מספר 40 לחוק התקשורת, שתיקן את סעיף 30א לחוק (הידוע בכינויו 'חוק הספאם') נדונה שוב הסוגיה. בשני המקרים המחוקק העדיף שלא לקבוע רשימה כזו, מתוך דאגה שהרשימה תיפרץ ותופץ.

תזכיר החוק מסמיך את שר הכלכלה לקבוע מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות, שהוראות התזכיר לא יחולו עליהן. בנוסף, השר יידרש לפרסם הוראות בנוגע להקמה ולניהול של רשימת הסירוב ובכלל זה לקבוע הוראות ביחס לאבטחת המידע של המאגר שיכיל את הרשימה, הדרכים לבדיקת רשימות השיווק של הגופים השונים אל מול המאגר שיוקם, הדרכים להירשם למאגר או להימחק ממנו והוראות אופרטיביות נוספות.

בהתאם להצעה יהיו אף דרכי אכיפה שונות לאבטחת קיומו של החוק המוצע, כגון האפשרות להטלת עיצום כספי וכן האפשרות להורות לעוסק לחדול מהפרה או להימנע מעשייתה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.