בימים הקרובים, ככול הנראה ביום ראשון ה- 29.06.14, תוגש על ידי משרד המשפטים לאישור וועדת השרים לענייני חקיקה הצעה לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח-2007, הידוע בכינויו "חוק נתוני תקשורת" או "חוק האח הגדול".

החוק, במתכונתו הנוכחית טרם ההצעה לתיקון, מאפשר לגופים שונים במדינת ישראל (משטרת ישראל,  משטרה צבאית חוקת, מחלקה לחקירת שוטרים, היחידה לחקירת שוטרים צבאיים, רשות לניירות ערך, רשות המיסים ולרשות להגבלים עסקיים) לקבל מידע אודות נתוני תקשורת של אזרחים. כך למשל, אם תרצה המשטרה לקבל מידע בדבר איכון הטלפון הסלולארי של אדם הנחשד בפלילים, יש ביכולתה לבקש צו בית משפט המתיר לה לעשות כן.

במקרים דחופים, בהם ישנה חשיבות עליונה לדחיפות המידע (כגון שאלת חיים או מוות), יכולה המשטרה לפעול לקבלת המידע אף מבלי לקבל את אישורו או רשותו של בית המשפט, בדמות צו.

התמורות בחוק, כפי שהן באות לידי ביטוי בהצעת החוק שעתידה להיות מוגשת כאמור, באות לידי ביטוי בכמה מישורים. ראשית, הצטרפות מספר לא מבוטל של גופים שיכולים לקבל את המידע הפוגעני. כך למשל, לפי הצעת החוק יוכלו לקבל את המידע אף רשות העתיקות, רשם מאגרי המידע, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה וכן הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. כל אלה, וחרף העובדה כי ישנו קושי ממשי להצדיק את הפגיעה בפרטיות אל מול תועלת שתצמח לרשות הטבע והגנים או למשרד החקלאות – למשל, יוכלו לעקוב ולנטר את תנועתם של אזרחי מדינת ישראל בעקבות הצעת החוק הנדונה.

הצעת החוק טומנת בחובה עוד מספר שינויים בחוק, הפועלים לרעת האזרחים. כך למשל, לשר המשפטים תינתן האפשרות לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לגביי גופים נוספים שיהיו רשאים לעשות שימוש בנתוני התקשורת, מלבד הגורמים המאושרים בחוק. פגיעה נוספת, הינה בדמות המידע עצמו שייאסף והגופים מהם ייאסף המידע. כיום המושג "נתוני התקשורת" מתייחס רק למידע מגופים בעלי רישיון בזק. לפי הצעת החוק, מידע בדבר נתוני תקשורת יכול להיות מכל גוף המחזיק מידע שכזה, ללא קשר לשאלה האם יש לו רישיון בזק.

גם במתכונתו הנוכחית, החוק אינו עולה בקנה אחד עם השמירה הראויה על הזכות לפרטיות או מניעת הפגיעה בה. הצעת החוק אף מחריפה את הפגיעה הקיימת, והופכת את חיי האזרחים בישראל, למעין תוכנית ריאליטי דוגמת "האח הגדול".

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.