בית המשפט העליון, בראשות הנשיא אשר גרוניס ובהרכב של תשעה שופטים, החליט שלא לשנות את קביעתו מפברואר 2012, לפיה, דיין אינה חייבת לפצות את סרן ר’ בגין שידור תחקיר ששודר בשנת 2004 אשר עסק בפרשת "וידוא ההריגה" של ילדה פלסטינית. עם זאת, בית המשפט השאיר על כנו את הפסק לחובתה של חברת טלעד, לתשלום פיצוי על סך 100 אלף שקל בגין הקדימונים ששודרו לכתבה.

בדיון הנוסף על פסק הדין, שופטי ההרכב סברו, כי בפרסומים אכן היה לשון הרע אך נחלקו בדעותיהם באשר לשאלת האחריות וההגנות העומדות לצידן של דיין וטלעד. הנשיא גרוניס קבע, כי הכתבה נהנית מהגנת תום הלב וכי התנהלותה של דיין הייתה סבירה באמות מידה של עיתונאות אחראית ומתוך החובה המוסרית-חברתית לערוך כתבות תחקיר: "להתרשמותי, האמצעים שנקטה דיין לשם בחינת אמיתות הפרסום היו סבירים והכתבה בכללותה לא חרגה מגדר הסביר בנסיבות העניין. הכתבה נשענה על מה שבעת השידור נראה היה כבסיס איתן, לרבות צילומים וקטעי שמע שמהימנותם, לפחות לכאורה, ככלל נדמית רבה. "

בית המשפט דחה את קביעת ההרכב בדיון הראשון בעליון, אותה הוביל המשנה לנשיאה דאז אליעזר רבלין, לפיה קיימת ’אמת לשעתה’ לצורך הגנת סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, הידועה בכינויה הגנת ’אמת דיברתי’. הנשיא גרוניס קבע כי את הטענה ל"אמת לשעתה" יש למקם במסגרת דרישת תום הלב ולא עוד תחת סעיף אמת הפרסום אשר נקבע על-ידי השופט ריבלין. לדברי הנשיא גרוניס: "ההלכה שנקבעה בדנ"א קראוס זכתה לכינוי הלכת ’אמת לשעתה’. לטעמי, ביטוי זה איננו מדויק והוא אף עלול להטעות. עלול להשתמע מכך כי פרסום שהיה נכון בשעה מסוימת והתברר כלא נכון, יחסה תחת הגנת אמת הפרסום. כאמור, לגישתי, לא כך יש לפרש את הדין. קשה לקבל שפרסום פוגע אשר הוכח כי לא היה נכון אף ברגע שנעשה, יזכה להגנת אמת הפרסום, וזאת גם אם הדבר נודע רק לאחר מועד הפרסום."

פסק דינו של הנשיא גרוניס מתמקם בין פסקי הדין החשובים שניתנו בשנים האחרונות בכל הנוגע ללשון הרע, חופש הביטוי והעיתונות. פסק הדין "זולג" מעניינו של סרן ר’, מרחיב בצורה משמעותית את ההגנה הניתנת לעיתונאי אשר מפרסם דברי שקר, סוקר את הסעיפים הרלוונטיים ו"מורה" כיצד על העיתונות החוקרת לפעול תוך מתן אמות מידה והסברים.

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.