לאחרונה (09.06.2016) פרסמה המפקחת על הביטוח הוראות חדשות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בעת צירוף לביטוח. הנחייה זו באה להחליף הנחיה דומה שפורסמה על-ידה ביום 15.07.2015.

עיקרם של השינויים בהנחיה החדשה לעומת קודמתה, קשורים להוראות שנוספו לעניין השוואת הפוליסה החדשה שמוצעת ללקוח מול פוליסה בביטוח רלבנטי קיים. ההנחיה נוקטת בשורה של הוראות בנושא זה.

ההוראה שעדיין הייתה ונותרה לב ליבה של ההנחיה היא זו הקובעת, כי במידה והמועמד לביטוח השיב לפנייה שיווקית כי אינו מעוניין בהמשך תהליך השיווק, אסור לפנות למועמד בשיווק יזום במשך חצי שנה לפחות ממועד הסירוב.

לפי המפקחת על הביטוח, לשלבים השונים לקראת כריתת חוזה ביטוח חשיבות רבה הן למועמד לביטוח והן לחברת הביטוח. לפי כך כוללת ההנחיה הוראות ברורות לגבי שלבים אלו.

סעיף 4 להוראות מסדיר שיווק ביטוח באופן יזום. שיווק יזום מוגדר כפניה למועמד לביטוח שלא לפי בקשתו, לרבות אגב פעולה אחרת, לצורך מכירת ביטוח או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח קיים ולמעט לצורך חידוש ביטוח.

כאשר מתבצע שיווק יזום על ידי חברת ביטוח או סוכן ביטוח, קובעת ההנחיה כי יש להציג למועמד לביטוח את שם הפונה אליו מטעם חברת הביטוח או סוכן הביטוח, שם חברת הביטוח או סוכנות הביטוח שמטעמה הוא פונה, תפקיד הפונה ומטרת פניה של מכירת ביטוח. על הפונה אל המועמד לביטוח לבקש את אישורו של המועמד להמשיך בתהליך המכירה. במידה והמועמד לביטוח השיב כי אינו מעוניין בהמשך תהליך השיווק, המפקחת על הביטוח אוסרת על סוכן הביטוח או חברת הביטוח לפנות למועמד בשיווק יזום במשך כחצי שנה לפחות ממועד הסירוב.

המפקחת אוסרת על חברות הביטוח לבצע שיווק יזום מול קטין מבלי שקיבלו את הסכמת נציג הקטין. כאשר שיווק יזום מבוצע באמצעות שיחת טלפון, על מספר הטלפון להיות מזוהה ובאופן שניתן יהיה לחייג חזרה אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח.

פנייה של חברת ביטוח או סוכן ביטוח אל מועמד לביטוח, כמו זו המתוארת בהוראות המפקחת על הביטוח, יכולה להתפרש כדיוור ישיר  לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. לפי סעיף 17ו(ב) לחוק, כל אדם זכאי לדרוש להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר. ניתן אף לקבוע שעל פי חוק הגנת הפרטיות, לחברות הביטוח או סוכנויות הביטוח אסור לבצע פעולת שיווק ביטוח לאדם אשר יצרו עימו קשר בעזרת מאגר המידע וביקש להימחק מאותו מאגר.

בשונה מהנחיית המפקחת על הביטוח, שמתירה לחזור וליצור קשר עם אותו מועמד לביטוח בשנית לאחר חצי שנה, לפי חוק הגנת הפרטיות האיסור הוא גורף לאחר קבלת בקשתו של אותו אדם להימחק מהמאגר או מרשימת הדיוור הישיר הכלולה בו.

לצפייה בהוראות המפקחת על הביטוח, לחץ כאן.
שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.